Mieke & Yoga

Mieke Messeyne is de drijvende kracht achter Yoga Lighthouse. Vanuit haar eigen ervaring met yoga en de positieve effecten ervan in haar leven, startte ze in oktober 2017 met een eigen yogaschool.

Mieke: “Als master in de sociale agogiek heb ik altijd een grote interesse gehad in het gedrag van mensen, in wat mensen doen en laten en hun voortdurend streven naar geluk.

De zoektocht om een gelukkiger mens te worden, ervaar ik ook in mijn eigen omgeving. Heel dikwijls hebben mensen het gevoel dat er van alles op hen afkomt of dat ze “geleefd worden”. Mensen zijn heel vaak onderhevig aan allerlei vormen van stress en hebben nood aan een uurtje yoga om opnieuw tot rust te komen.

Het leuke aan deze yogavorm is dat je niet alleen even tot rust komt door een uurtje yoga te beoefenen, maar dat het ook verder werkt. Vanuit de yoga met heldere, logische en waarheidsgetrouwe gedachten breng je een ordening in je denken, voelen en wil. Hierdoor ontwikkel je een vrijere ademhaling. Zo leer je gaandeweg om wakker en sturend in relatie te treden met de omgeving en niet langer overgeleverd te zijn aan alles wat op je afkomt.

Ik startte in 1999 met yoga. De laatste jaren werd mijn praktijk heel wat intensiever en vanaf 2016 volgde ik de yogadocentenopleiding aan de Yogaschool Trikon bij Rudy Vancoillie www.yoga-opleiding.be. Daarnaast school ik me voortdurend verder met o.a. verdiepende seminaries bij Heinz Grill in Italië, spiritueel leraar en grondlegger van de nieuwe yogawil www.heinz-grill.de. Dankzij deze intensieve scholing heb ik heel wat brede en integrale vakkennis verworven en die wil ik graag delen.”